Czym jest Wolf Project?

Nasz zespół zajmuje się genetyką konserwatorską. Prowadzimy badania przede wszystkim na wilkach, ale zajmujemy się także innymi gatunkami. Obecnie realizujemy kilka projektów, spośród których dwa uzyskały wsparcie z poniższych grantów:

(1) Wpływ osobniczej selekcji siedlisk podczas kolonizacji nowych obszarów na strukturę genetyczną populacji. Badania są finansowane ze środków Narodowego Centrum Nauki przyznanych w ramach stażu po uzyskaniu stopnia naukowego doktora (program Fuga 3) na podstawie decyzji numer DEC-2014/12/S/NZ8/00624.

(2) Jak drapieżniki odgryzają się patogenom? – polimorfizm genów odpowiedzialnych za odpowiedź immunologiczną u wilków Canis lupus. Projekt finansowany przez Fundację na rzecz Nauki Polskiej w ramach konkursu INTER.