Czym jest Wolf Project?

Nasz zespół zajmuje się genetyką konserwatorską. Prowadzimy badania przede wszystkim na wilkach, ale zajmujemy się także innymi gatunkami. Obecnie realizujemy kilka projektów poświęconych między innymi genetyce populacyjnej i immunogenetyce ssaków. Nasze projekty były finansowane m.in. z grantu Narodowego Centrum Nauki (Fuga 3) oraz Fundacji na rzecz Nauki Polskiej.