10.06.2017

Seminarium o wilkach

Dr Robert Mysłajek przedstawił wykład poświęcony wykorzystaniu narzędzi genetycznych w badaniach i ochronie wilka podczas seminarium szkoleniowego pt. „Wilk gatunek na styku przyrody i łowiectwa”, które odbyło się w Nadleśnictwie Wejherowo. W seminarium zorganizowanym przez Regionalną Dyrekcję Lasów Państwowych w Gdańsku, Stowarzyszenie Techników Leśnictwa i Drzewnictwa oraz Komisję Łowiectwa Polskiego Towarzystwa Leśnego, wzięło udział kilkudziesięciu pracowników pomorskich nadleśnictw oraz instytucji zajmujących się ochroną środowiska.