29.06.2017

Kryminalistyczny licencjat

Pierwsza praca licencjacka obroniona w naszej grupie badawczej poświęcona była zastosowaniu technik molekularnych w analizach kryminalistycznych z zakresu ochrony przyrody, a przedmiotem badań jak zwykle wilki. Autorką pracy, była, specjalizująca się w genetyce studentka biotechnologii Zuzanna Słonawska, a jej promotorem dr Robert Mysłajek. Licencjat został obroniony na piątkę. Serdecznie gratulujemy!