16.08.2017

Artykuł w Diversity and Distributions

W czasopiśmie Diversity and Distributions ukazał się artykuł pt. „Sedentary but not dispersing wolves Canis lupus recolonizing western Poland (2001–2016) conform to the predictions of a habitat suitability model”. Jego autorami są: dr Sabina Nowak i dr hab. Patrycja Tomczak ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, dr Robert Mysłajek i Maciej Szewczyk z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW oraz dr Tomasz Borowik i prof. dr hab. Bogumiła Jędrzejewska z Instytutu Biologii Ssaków PAN.