6.09.2017

Artykuł w PLoS ONE

W czasopiśmie PLoS ONE ukazała się nasza nowa praca poświęcona ochronie siedlisk wilka w ramach sieci obszarów Natura 2000 w Polsce. Autorami artykułu pt. „Deficiencies in Natura 2000 for protecting recovering large carnivores: A spotlight on the wolf Canis lupus in Poland” są: Tom Diserens, Maciej Szewczyk i dr Robert Mysłajek z Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydziału Biologii UW, dr Tomasz Borowik z Instytu Biologii Ssaków PAN w Białowieży oraz dr Sabina Nowak i dr Natalia Niedźwiecka ze Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”.