21.11.2017

Praca o genetyce karpackich wilków

W czasopiśmie naukowym „Diversity and Distributions” ukazała się praca poświęcona strukturze genetycznej wilków zamieszkujących Karpaty pt. „Wolves at the crossroad: Fission–fusion range biogeography in the Western Carpathians and Central Europe”. Artykuł jest owocem współpracy naszej grupy ze specjalistami z Czech, Słowacji i Rumunii. Ze strony polskiej współautorami artykułu są pracownicy Instytutu Genetyki i Biotechnologii Wydział Biologii UW oraz Stowarzyszenie dla Natury „Wilk” – dr Robert Mysłajek, dr Sabina Nowak, dr Natalia Niedźwiecka, Maciej Szewczyk i Michał Figura.