5.01.2018

Wilcza okładka „Diversity and Distributions”

Współtworzony przez naszą grupę artykuł o genetyce karpackich wilków ukazał się już drukiem w czasopiśmie „Diversity and Distributions”. Redakcja wybrała naszą pracę do promocji, tak więc ponownie wilki zagościły na okładce tego czasopisma, podobnie jak to było przy okazji numeru 11/2017, gdzie ukazała się praca o walidacji modelu przydatności siedlisk przez wilki rekolonizujące zachodnią Polskę.