19.01.2018

Obrony prac inżynierskich

Dwie studentki Wydziału Nauk o Zwierzętach SGGW – Kinga Stępniak i Iga Kwiatkowska – wykonujące prace inżynierskie w Grupie Genetyki Konserwatorskiej pod kierunkiem dr. Roberta Mysłajka, obroniły dziś egzaminy dyplomowe. Praca Kingi poświęcona była znakowaniu zapachem u wilków zamieszkujących gospodarcze lasy północno-wschodniej Polski, a praca Igi obecnemu rozmieszczeniu i perspektywom rozwoju populacji rysia w zachodniej Polsce.