Our papers

Wolves

Nowak S., Mysłajek R.W. 2017.  Response of the wolf (Canis lupus Linnaeus, 1758) population to various management regimes at the edge of its distribution range in Western Poland, 1951-2012. Applied Ecology and Environmental Research 15 (3): 187-203.

Nowak S., Mysłajek R.W. 2016. Wolf recovery and population dynamics in Western Poland, 2001-2012. Mammal Research 61: 83-98.

Groot de G.A., Nowak C., Skrbinsek T., Andersen L.W., Aspi J., Fumagali L., Godinho R., Harms V., Jansman H.A.H., Liberg O., Marucco F., Mysłajek R.W., Nowak S., Pilot M., Randi E., Reinhardt I., Śmietana W., Szewczyk M., Taberlet P., Vilá C., Munoz-Fuentes V. 2016. Decades of population genetic research call for harmonization of molecular markers: the grey wolf, Canis lupus, as a case study. Mammal Review 46: 44-59.

Nowak S., Mysłajek R.W. 2016. Manual of the livestock protection against attacks of wolves. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Twardorzeczka (in Polish).

Reinhardt I., Kluth G., Nowak S., Mysłajek R.W. 2015. Standards for the monitoring of the Central European wolf population in Germany and Poland. BfN-Skripten 398. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

Mysłajek R.W., Nowak S. 2015. Not an easy road to success: the history of exploitation and restoration of the wolf population in Poland after World War Two. In: Masius M., Sprenger J. (Eds.). Fairytaile in question: Historical interactions between humans and wolves. White Horse Press, Cambridge: 247-258.

Chapron G., Kaczensky P., Linnell J.D.C., von Arx M., Huber D., Andrén H., López-Bao J.V., Adamec M., Álvares F., Anders O., Balčiauskas L., Balys V., Bedő P., Bego F., Blanco J.C., Breitenmoser U., Brøseth H., Bufka L., Bunikyte R., Ciucci P., Dutsov A., Engleder T., Fuxjäger C., Groff C., Holmala K., Hoxha B., Iliopoulos Y., Ionescu O., Jeremić J., Jerina K., Kluth G., Knauer F., Kojola I., Kos I., Krofel M., Kubala J., Kunovac S., Kusak J., Kutal M., Liberg O., Majić A., Männil P., Manz R., Marboutin E., Marucco F., Melovski D., Mersini K., Mertzanis Y., Mysłajek R.W., Nowak S., Odden J., Ozolins J., Palomero G., Paunović M., Persson J., Potočnik H., Quenette P.-Y., Rauer G., Reinhardt I., Rigg R., Ryser A., Salvatori V., Skrbinšek T., Stojanov A., Swenson J.E., Szemethy L., Trajçe A., Tsingarska-Sedefcheva E., Váňa M., Veeroja R., Wabakken P., Wölfl M., Wölfl S., Zimmermann F., Zlatanova D., Boitani L. 2014. Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes. Science 346: 1517–1519.

 

Other topics

Mysłajek R.W., Nowak S., Kurek K., Tołkacz K., Gewartowska O. 2016. Utilisation of a wide underpass by mammals on an expressway in the Western Carpathians, S Poland. Folia zoologica 65: 225-232.

Mysłajek R.W., Nowak S., Rożen A., Kurek K., Figura M., Jędrzejewska B. 2016. Ecology of the European badger Meles meles in the Western Carpathian Mountains: a review. Wildlife Biology in Practice 12(3): 36-50.

Mysłajek R.W., Kurek K., Jonderko T., Tołkacz K., Kisza N., Gewartowska O., Dorda A., Nowak S., Warchałowski M. 2015. Species diversity and protection of bats of the Silesian Foothills. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 (3): 163-178. (in Polish with English summary)

Mysłajek R.W. (Ed.). 2014. Monografia przyrodnicza Góry Bucze [Nature monograph of the Bucze Mountain]. Gmina Brenna, Brenna. (in Polish)

Mysłajek R.W. 2014. Identyfikacja i wycena wartości ekonomicznej usług ekosystemów [Identification and valuation of the economic value of ecosystem services]. Problemy środowiska i jego ochrony 22: 43-49. (in Polish)

Mysłajek R.W., Kurek K., Nowak S., Henel K. 2014. State of knowledge on bat fauna of the special area of conservation „Stawy Łężczok” PLH240010. Nietoperze 13: 3-9. (in Polish with English abstract)

Jonderko T., Mysłajek R.W. 2014. Bat education in the framework of the project „Treasures hidden in the Kossak’s Park”. Nietoperze 13: 34-36. (in Polish with English abstract)

 

Science popularization

Mysłajek R.W. 2016. Znaczenie preferencji siedliskowych zwierząt dla zróżnicowania genetycznego populacji [The importance of habitat preferences of animals for genetic diversity of the population]. Aura 4: 7-9.

Mysłajek R.W. 2015. Potrzeba drzew dla skrzydlatych łowców [We need trees for winged hunters]. Świat Nauki 11 (291): 17.

Mysłajek R.W. 2015. Miś na gigancie [The Runaway Teddy Bear]. Świat Nauki 7 (287): 12.

Mysłajek R.W., Nowak S. 2015. A never ending story… Reflections on the last decade in wolf conservation. Newsletter of the Wolves and Humans Foundation 36: 14-16.

Mysłajek R.W. 2015. Wilcze wojaże [Wolf’s journeys]. Świat Nauki 5 (286): 14.

Mysłajek R.W. 2015. Wsłuchać się w wycie [Listen to the howl]. Academia, Magazyn Polskiej Akademii Nauk 1 (41): 11-13.

Mysłajek R.W. 2015. Powrót dużych drapieżników [Return of large carnivores]. Świat Nauki 3 (283): 11.

Mysłajek R.W. 2015. Niebezpieczeństwa dokarmiania [Risks of feeding]. Świat Nauki (282) 2: 12.

 

Conferences

Mysłajek R.W., Nowak S., Kurek K., Figura M., Jędrzejewska B. 2016. Ecology of the European badger (Meles meles) in the Western Carpathians. 1st International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland, Górki Wielkie, Poland, 18-20 March 2016.

Figura M., Mysłajek R.W., Nowak S. 2016. Use of camera traps for the monitoring of large carnivores in the Western Carpathians. 1st International Nature Conference of the Polish-Czech-Slovak Borderland, Górki Wielkie, Poland, 18-20 March 2016.

Mysłajek R.W., Nowak S., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Kłodawska M., Nowak C. 2015. Genetic diversity and relatedness packs in a newly established population of the grey wolf Canis lupus (Poster). 49th Population Genetics Group Meeting, Edinburgh, UK, 15-18 December 2015.

Mysłajek R.W., Nowak S. 2015. How to overcome a busy road: the wolf Canis lupus movement across motorways in Poland (Talk). 27th International Congress for Conservation Biology and the 4th European Congress for Conservation Biology, Montpellier, France, 2-6 August 2015.

Nowak S., Mysłajek R.W. 2015. Legal protection drives the recovery of wolf populations in distant regions. (Talk). 27th International Congress for Conservation Biology and the 4th European Congress for Conservation Biology, Montpellier, France, 2-6 August 2015.

Nowak S., Mysłajek R.W. 2015. Do wolves Canis lupus settle in areas predicted by habitat suitability models? (Poster). 27th International Congress for Conservation Biology and the 4th European Congress for Conservation Biology, Montpellier, France, 2-6 August 2015.

Szewczyk M., Niedźwiecka N., Kłodawska M., Stanković A., Nowak S., Mysłajek R.W. 2015. Case of wolf-dog hybridization in western Poland – sequence of events reconstructed by genetic analysis. (Talk). Third Polish Students Conference of Mammalogy, Wrocław, Poland, 23-24 May 2015.

Kłodawska M., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Stanković A., Nowak S., Mysłajek R.W. 2015. Individuals` identification of Canis lupus in in situ protection. (Talk). Third Polish Students Conference of Mammalogy, Wrocław, Poland, 23-24 May 2015.

Figura M., Mysłajek R.W., Nowak S., Tołkacz K., Kurek K. 2015. Diet of the Eurasian lynx Lynx lynx in the Carpathian part of the Silesian province. (Poster). Third Polish Students Conference of Mammalogy, Wrocław, Poland, 23-24 May 2015.