Nasze publikacje

PUBLIKACJE O WILKACH

Artykuły w czasopismach znajdujących się w bazie Journal Citation Reports

Nowak S., Mysłajek R.W. 2017. Response of the wolf (Canis lupus Linnaeus, 1758) population to various management regimes at the edge of its distribution range in Western Poland, 1951-2012. Applied Ecology and Environmental Research 15 (3): 187-203.

Nowak S., Mysłajek R.W. 2016. Wolf recovery and population dynamics in Western Poland, 2001-2012. Mammal Research 61: 83-98.

Groot de G.A., Nowak C., Skrbinsek T., Andersen L.W., Aspi J., Fumagali L., Godinho R., Harms V., Jansman H.A.H., Liberg O., Marucco F., Mysłajek R.W., Nowak S., Pilot M., Randi E., Reinhardt I., Śmietana W., Szewczyk M., Taberlet P., Vilá C., Munoz-Fuentes V. 2016. Decades of population genetic research call for harmonization of molecular markers: the grey wolf, Canis lupus, as a case study. Mammal Review 46: 49-59.

Chapron G., Kaczensky P., Linnell J.D.C., von Arx M., Huber D., Andrén H., López-Bao J.V., Adamec M., Álvares F., Anders O., Balčiauskas L., Balys V., Bedő P., Bego F., Blanco J.C., Breitenmoser U., Brøseth H., Bufka L., Bunikyte R., Ciucci P., Dutsov A., Engleder T., Fuxjäger C., Groff C., Holmala K., Hoxha B., Iliopoulos Y., Ionescu O., Jeremić J., Jerina K., Kluth G., Knauer F., Kojola I., Kos I., Krofel M., Kubala J., Kunovac S., Kusak J., Kutal M., Liberg O., Majić A., Männil P., Manz R., Marboutin E., Marucco F., Melovski D., Mersini K., Mertzanis Y., Mysłajek R.W., Nowak S., Odden J., Ozolins J., Palomero G., Paunović M., Persson J., Potočnik H., Quenette P.-Y., Rauer G., Reinhardt I., Rigg R., Ryser A., Salvatori V., Skrbinšek T., Stojanov A., Swenson J.E., Szemethy L., Trajçe A., Tsingarska-Sedefcheva E., Váňa M., Veeroja R., Wabakken P., Wölfl M., Wölfl S., Zimmermann F., Zlatanova D., Boitani L. 2014. Recovery of large carnivores in Europe’s modern human-dominated landscapes. Science 346: 1517–1519.

Książki i rozdziały w książkach

Mysłajek R.W., Nowak S. 2016. Poradnik ochrony zwierząt hodowlanych przed wilkami. Stowarzyszenie dla Natury „Wilk”, Twardorzeczka.

Mysłajek R.W., Nowak S. 2015. Not an easy road to success: the history of exploitation and restoration of the wolf population in Poland after World War Two. In: Masius M., Sprenger J. (Eds.). Fairytaile in question: Historical interactions between humans and wolves. White Horse Press, Cambridge: 247-258.

Raporty

Reinhardt I., Kluth G., Nowak S., Mysłajek R.W. 2015. Standards for the monitoring of the Central European wolf population in Germany and Poland. BfN-Skripten 398. Bundesamt für Naturschutz, Bonn.

Artykuły popularnonaukowe

Mysłajek R.W. 2016. Znaczenie preferencji siedliskowych zwierząt dla zróżnicowania genetycznego populacji. Aura 4: 7-9.

Mysłajek R.W. 2016. Kunie różnice. Świat Nauki 4 (296): 21.

Mysłajek R.W., Nowak S. 2015. A never ending story… Reflections on the last decade in wolf conservation. Newsletter of the Wolves and Humans Foundation 36: 14-16.

Mysłajek R.W. 2015. Wsłuchać się w wycie. Academia, Magazyn Polskiej Akademii Nauk 1 (41): 11-13.

Mysłajek R.W. 2015. Wilcze wojaże. Świat Nauki 5 (286): 14.

Mysłajek R.W. 2015. Powrót dużych drapieżników. Świat Nauki 3 (283): 11.

Konferencje

Figura M., Nowak S., Mysłajek R.W. 2016. Wykorzystanie fotopułapek do monitoringu dużych ssaków drapieżnych w Karpatach Zachodnich. I Międzynarodowa Konferencja Przyrodnicza Pogranicza Polsko-Czesko-Słowackiego, Górki Wielkie, 18-20 marca 2016.

Mysłajek R.W., Nowak S., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Kłodawska M., Nowak C. 2015. Genetic diversity and relatedness packs in a newly established population of the grey wolf Canis lupus (Poster). 49th Population Genetics Group Meeting, Edinburgh, Wielka Brytania, 15-18 grudnia 2015.

Mysłajek R.W., Nowak S. 2015. How to overcome a busy road: the wolf Canis lupus movement across motorways in Poland (Talk). 27th International Congress for Conservation Biology and the 4th European Congress for Conservation Biology, Montpellier, Francja, 2-6 sierpnia 2015.

Nowak S., Mysłajek R.W. 2015. Legal protection drives the recovery of wolf populations in distant regions. (Talk). 27th International Congress for Conservation Biology and the 4th European Congress for Conservation Biology, Montpellier, Francja, 2-6 sierpnia 2015.

Nowak S., Mysłajek R.W. 2015. Do wolves Canis lupus settle in areas predicted by habitat suitability models? (Poster). 27th International Congress for Conservation Biology and the 4th European Congress for Conservation Biology, Montpellier, Francja, 2-6 sierpnia 2015.

Szewczyk M., Niedźwiecka N., Kłodawska M., Stanković A., Nowak S., Mysłajek R.W. 2015. Przypadek hybrydyzacji wilka i psa domowego w Polsce Zachodniej – rekonstrukcja wydarzeń przy pomocy analiz genetycznych. (Referat). III Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna, Wrocław 23-24 maja 2015.

Kłodawska M., Szewczyk M., Niedźwiecka N., Stanković A., Nowak S., Mysłajek R.W. 2015. Identyfikacja osobnicza Canis lupus w ochronie in situ. (Referat). III Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna, Wrocław 23-24 maja 2015.

 

PUBLIKACJE O INNYCH GATUNKACH

Artykuły w innych czasopismach naukowych

Mysłajek R.W., Nowak S., Kurek K., Tołkacz K., Gewartowska O. 2016. Utilisation of a wide underpass by mammals on an expressway in the Western Carpathians, S Poland. Folia zoologica 65: 225-232.

Mysłajek R.W., Nowak S., Rożen A., Kurek K., Figura M., Jędrzejewska B. 2016. Ecology of the European badger Meles meles in the Western Carpathian Mountains: a review. Wildlife Biology in Practice 12(3): 36-50.

Mysłajek R.W., Kurek K., Jonderko T., Tołkacz K., Kisza N., Gewartowska O., Dorda A., Nowak S., Warchałowski M. 2015. Różnorodność gatunkowa i ochrona nietoperzy Pogórza Śląskiego. Chrońmy Przyrodę Ojczystą 71 (3): 163-178.

Mysłajek R.W. 2014. Identyfikacja i wycena wartości ekonomicznej usług ekosystemów. Problemy środowiska i jego ochrony 22: 43-49.

Mysłajek R.W., Kurek K., Nowak S., Henel K. 2014. Stan poznania fauny nietoperzy specjalnego obszaru ochrony siedlisk „Stawy Łężczok” PLH240010. Nietoperze 13: 3-9.

Jonderko T., Mysłajek R.W. 2014. Edukacja chiropterologiczna w ramach projektu „Skarby ukryte w Parku Kossaków”. Nietoperze 13: 34-36.

Artykuły popularnonaukowe

Mysłajek R.W. 2015. Potrzeba drzew dla skrzydlatych łowców. Świat Nauki 11 (291): 17.

Mysłajek R.W. 2015. Miś na gigancie. Świat Nauki 7 (287): 12.

Mysłajek R.W. 2015. Niebezpieczeństwa dokarmiania. Świat Nauki (282) 2: 12.

Książki

Mysłajek R.W. (red.). 2014. Monografia przyrodnicza Góry Bucze. Gmina Brenna, Brenna.

Rozdziały w książkach

Mysłajek R.W. 2014. Wstęp. W: Mysłajek R.W. (red.). Monografia przyrodnicza Góry Bucze, Brenna: 6-7.

Jonderko T., Mysłajek R.W., Beczała T. 2014. Płazy i gady. W: Mysłajek R.W. (red.). Monografia przyrodnicza Góry Bucze, Brenna: 77-81.

Mysłajek R.W., Jonderko T., Kurek K., Tołkacz K. 2014. Ssaki. W: Mysłajek R.W. (red.). Monografia przyrodnicza Góry Bucze, Brenna: 93-98.

Konferencje

Mysłajek R.W., Nowak S., Kurek K., Figura M., Jędrzejewska B. 2016. Ekologia borsuka (Meles meles) w Karpatach Zachodnich. I Międzynarodowa Konferencja Przyrodnicza Pogranicza Polsko-Czesko-Słowackiego, Górki Wielkie, 18-20 marca 2016.

Figura M., Mysłajek R.W., Nowak S., Tołkacz K., Kurek K. 2015. Skład pokarmu rysia eurazjatyckiego Lynx lynx w karpackiej części województwa śląskiego. (Poster). III Ogólnopolska Studencka Konferencja Teriologiczna, Wrocław 23-24 maja 2015.