Nasz Zespół

dr inż. Robert W. Mysłajek

Kierownik projektu
Adiunkt w Instytucie Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii UW


prof. dr hab. Paweł Golik

Opiekun naukowy
Dyrektor Instytutu Genetyki i Biotechnologii na Wydziale Biologii UW


dr Sabina Pierużek-Nowak

Prezes Stowarzyszenia dla Natury „Wilk”, Członkini Large Carnivore Initiative for Europe SSC/IUCN


mgr Maciej Szewczyk

Doktorant w Instytucie Genetyki i Biotechnologii  na Wydziale Biologii UW


dr Natalia Niedźwiecka

Genetyk


dr Agnieszka Kloch

Współpracownik projektu immunogenetyki wilka

Adiunkt w Zakładzie Ekologii na Wydziale Biologii UW


Kinga Stępniak

Studentka studiów inżynierskich na Wydziale Nauk o Zwierzętach SGGW


Karolina Porębna

Studentka studiów licencjackich na Wydziale Biologii UW