O stronie

Wszyscy utyskujemy na spadek czytelnictwa, ale zmiany należy zacząć od własnego podwórka. Idealna rodzina to czytająca rodzina! Oznacza to bowiem, że będzie to rodzina mądra, wrażliwa, cierpliwa i łagodna. Ten blog ma służyć zachęcie do realizowania takiej wizji.